Gebruiksvoorwaarden diensten ikdoeict

Gewijzigd op Thu, 11 Mar 2021 om 04:27 PM

Het gebruik van de aangeboden diensten voor studenten Professionele Bachelor ICT (webspaces, virtualisatie, GIT, databanken, ...) zijn onderworpen aan enkele gebruiksvoorwaarden. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Door gebruik te maken van één van de aangeboden diensten verklaar je je akkoord met deze spelregels:

 • De diensten worden steeds in het kader van een onderwijsactiviteit aangeboden en gebruikt.

 • Het hosten van illegaal verkregen materiaal of commercieel gebruik van onze diensten is niet toegelaten.

 • Via sommige diensten kan je vrij veel (vb: versturen van mail is mogelijk naar eender welke ontvanger). We hanteren hier echter het principe van een vertrouwensband en vertrouwen er op dat je dit niet zal misbruiken. De student moet dan ook als een goeie huisvader de ontvangen diensten beheren en gebruiken.

 • Ongepermitteerd gebruik zal minimaal leiden tot opschorting van jouw diensten. In dat geval dien je zelf in te staan voor een vervanger van deze diensten, en moet deze vervanger voldoen aan de eisen gesteld door de desbetreffende docent(en).

 • Het is aan de student om de zaken die hij via de diensten publiceert voldoende te beveiligen zodat derden geen misbruik van kunnen maken (vb: beveiliging tegen SQL Injectie). Wanneer dit gedetecteerd wordt kunnen de desbetreffende diensten tijdelijk opgeschort worden totdat het euvel verholpen is.

 • Als student sta je zelf in voor het nemen van backups.

 • Sommige diensten zijn aan limieten onderworpen. In overleg kunnen deze limieten verruimd worden. Opnieuw werken we hier met een vertrouwensband. Aanvraag kan via onze helpdesk https://helpdesk.ikdoeict.be/. Aanmelden kan met je Odisee Account.

 • Om deze diensten te kunnen monitoren hebben enkele docenten ook toegang tot de data opgeslagen binnen deze diensten. Deze toegang wordt door hen enkel gebruikt in het geval er iets fout gaat of in het geval er iets moet nagekeken worden.

 • Er zijn geen garanties qua uptime van de aangeboden diensten, doch wordt er gestreefd om de diensten zo veel als mogelijk up and running te houden.

 • De aangeboden diensten kunnen uitgebreid en afgeslankt worden. Hiervoor zal er steeds een uitfaserings-/aanloopperiode zijn. Mededelingen hieromtrent verlopen via Toledo en/of mail.

 • Indien er zich problemen voordoen dan kan je deze steeds melden via onze helpdesk http://helpdesk.ikdoeict.be/. Aanmelden kan met je Odisee Account.

 • Bemerk je een veiligheidsprobleem, dan meld je dat onze helpdesk http://helpdesk.ikdoeict.be/. We vragen dan ook om ons een redelijke tijd te geven om te zoeken naar een oplossing voor dit probleem wereldkundig gemaakt wordt.

 • Als je fouten in onze systemen detecteert, moedigen we dat aan om ons te melden. Een gedeelde verantwoordelijkheid rond security is hier van toepassing.

 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren