Deze pagina gaat over het bekijken van virtuele machines die op onze eigen cloud (pbaictvra.ikdoeict.gent) draaien met behulp van VMRC. 


Als je een VM opent met behulp van VMRC zou de VMRC toepassing op je PC moeten geladen worden. Afhankelijk van de volgorde waarin je deze geïnstalleerd hebt kan ook VMware Workstation openen, waardoor je je VM niet kan bekijken. 


Om dit probleem op te lossen zijn er 2 mogelijkheden: 

Dit is het script dat je zal uitvoeren: 

Get-Item HKLM:\SOFTWARE\Classes\vmrc\DefaultIcon
Get-Item HKLM:\SOFTWARE\Classes\vmrc\shell\open\command

Set-Item HKLM:\SOFTWARE\Classes\vmrc\shell\open\command -Value '"C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Remote Console\vmrc.exe" "%1"'