Versioning: Gebruik van Gitlab.com

Gewijzigd op Thu, 13 Oct 2022 om 03:09 PM

Inleiding

GIT is een version control system dat specifiek is bedoeld om met meerdere programmeurs aan een zelfde source code te werken. Ook voor projecten met slechts één auteur is het handig: je kan terugkeren naar vorige versies, alternatieve versies maken etc.


De uitleg over hoe GIT precies werkt is niet opgenomen in deze pagina. Een goed startpunt hiervoor is Git-SCM of deze slides


De Gitlab-dienst is beschikbaar voor softwarevakken en projecten. Bij problemen kan je een ticket aanmaken via de helpdesk.


Als je na het doornemen van deze beknopte gids nog met vragen zit, aarzel dan niet om die te stellen via de gekende kanalen. Gebruik bij voorkeur de studentenfora, of contacteer voor specifieke vragen deze helpdesk. Meer help vind je steeds op https://gitlab.com/help/  

Leren werken met GIT doe je niet op vijf minuten: geef jezelf de tijd om bekend te raken met de concepten (commit/push/branch/...).


Voor het gebruik van deze service gelden alle gebruiksvoorwaarden.


Software installeren

Om met Git te werken op windows heb je minimaal MSysGit nodig. Deze tool installeert onder andere de Git Bash. Met deze console kan je linux-commando's uitvoeren op windows!


Authorisatie instellen

De Git-server bestaat uit twee delen: een webinterface en een command-line console om onder andere code te pushen. De webinterface vind je op https://gitlab.com of beter nog: https://gitlab.com/ikdoeict.

Opmerking:  Op de Gitlab-server kan je gewoon werken los van de opleiding. Je hebt dan alle mogelijkheden van een gratis account.
Je bent echter ook lid van de 'ikdoeict' groep. Voor alles wat je binnen die groep doet, kan je gebruik maken van de faciliteiten van het 'Ultimate' abbonement (meer uitleg vind je hier).

Verder is het goed om te weten dat we vanuit de opleiding enkel ondersteuning en hulp kunnen geven voor repositories die je onder de 'ikdoeict' groep aanmaakt, bv. in je persoonlijke 'subgroup for personal projects'.

 


Communcatie met de server verloopt over SSH. Voordat je kan verbinden, zal je dus een public en private SSH-key moeten aanmaken en importeren in de webinterface. Dit doe je als volgt:

 1. Genereer de twee keys volgens https://docs.gitlab.com/ee/ssh/ 
 2. Importeer jouw public key op de webinterface onder "Profile settings" > "SSH keys"


Een SSH-key is uniek voor elke machine waarop je dit genereert. Als je dus vanop je laptop en desktop wilt werken met Git, zal je twee key-pairs moeten genereren en importeren in de webinterface.


Belangrijk:  Als je op het schoolnetwek problemen ondervindt om over SSH te werken met de gitlab.com server ('Connection timeout') , kan het volgende helpen:

 • Ga naar de .ssh directory onder je gebruiker (bv. 'C:\Users\piet.pienter\.ssh')
 • Maak daar een configuratiebestand met als naam 'config' (zonder extensie).
 • Zet in dat configuratiebestand volgende inhoud:

  Host gitlab.com
  Hostname altssh.gitlab.com
  User git
  Port 443
  PreferredAuthentications publickey
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519

  Mogelijk moet je in de laatste regel 'id_ed25519' vervangen door 'id_rsa' (afhankelijk van welk type keypair je aangemaakt hebt)

 • Voer daarna aan de command line volgend command uit:   'ssh -t gitlab.com'.
  Mogelijk moet je hier opgeven dat je de remote server (gitlab.com) vertrouwt.


Een nieuw project starten

Als je onder de ikdoeict groep op https://gitlab.com een nieuw project aangemaakt hebt in je persoonlijke subgroup, zal je een blauwe 'clone' knop zien staan. Daarmee kan je de url opvragen voor de communicatie tussen jouw PC en de GIt-server (naar keuze over https of ssh).
 

Als je dit project lokaal wilt 'clonen', voer je in Git Bash dit commando uit (de tekst in blauw heb je opgevraagd via de 'clone' knop).: 


git clone git@gitlab.com:ikdoeict/voornaam.naam/projectnaam.git  projectnaam.git


Daarbij is de laatste parameter (naamproject.git) de naam van de lokale clone. Dit commando zet alles (behalve het emailadres en de gebruiker) voor jou klaar zodat je meteen kan starten.


Belangrijke configuratietips voor GIT

Emailadres

Erg belangrijk bij het correct gebruik van GIT is dat je een correct emailadres gebruikt. Immers, dat wordt gebruikt om aan te geven wie een bepaalde commit gedaan heeft. Voor je eerste commit moet je dat juist instellen. Hoe je dat doet hangt af van de software, zoek dat dus eerst op...


Normaalgezien kan je dat aanpassen door in je persoonlijke homedirectory op de computer op zoek te gaan naar een verborgen bestand .gitconfig (c:\users\username\) waarbij onderstaande sectie juist moet zijn:

 [user]
name = Voornaam Naam
email = voornaam.naam@student.odisee.be


Certificaten

Alle communicatie met deze server verloopt over SSH of HTTPS. Dat geeft jou de zekerheid dat je verkeer en wachtwoorden geëncrypteerd worden. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren