Omdat HTTP(s) oorspronkelijk niet gemaakt werd om grote chunks data ineens te verzenden, loopt het soms mis bij het pushen van grote commits. Je krijgt dan een melding die lijkt op:

 

error: RPC failed; result=22, HTTP code = 500

fatal: The remote end hung up unexpectedly

fatal: The remote end hung up unexpectedly

Everything up-to-date

Completed with error, see above

 

Deze generieke foutmelding kan veel oorzaken hebben, maar bij het pushen van grote bestanden kan je proberen om de POST-buffer van jouw project te vergroten. Onderstaand git commando verhoogt de POST-buffer naar 500MB:


git config http.postbuffer 524288000


Dit commando voer je uit de map van jouw git-project zelf. Je zal dit dus voor elk git-project met grote bestanden moeten aanpassen. Als dit niet de oplossing was voor jouw probleem, maak je best een ticket aan op deze helpdesk.