Het volledig beheer van je webspace kan je doen via het beheerspaneel.
Daarop kan je inloggen met dezelfde credentials als op de GIT-server van de opleiding (meestal 'voornaam.naam' en je schoolpaswoord).

Enkele mogelijkheden:

  • subdomeinen aanmaken
  •  je site beveiligen met een 'Let's Encrypt SSL-certificaat
  • publicatie-informatie voor webdeploy opvragen
  • account instellen voor publicatie (via ftps en webdeploy): 'Web Hosting Access'
  • databank (en bijhorende credentials) aanmaken 
  • logs bekijken en configureren
  • statistieken over je website bekijken
  • via een online file-manager de inhoud van je site bekijken/beheren
  • de toegansrechten op specifieke directories beheren
  • ...