SSH toegang tot je webspace kan handig zijn om rechtstreeks repositories te clonen, of dependencies via Composer te installeren. Op de cPanel server werden hiervoor git en composer geïnstalleerd.


Connecteren kan op drie verschillende manieren:

 1. SSH toegang met username en wachtwoord
 2. SSH toegang met username, zonder wachtwoord
 3. SSH toegang zonder username, servername, wachtwoord, opties, etc.


Het is aangeraden deze methodes één voor één uit te voeren + te configureren zodat je – eens alles doorlopen – steeds van de methode zonder username/password gebruik kan maken.


1. SSH toegang met username wachtwoord

Ga naar de shell en connecteer naar de server met het ssh commando

$ ssh u0123456@cpanel.ikdoeict.be
 (voer jouw FTP wachtwoord in)


Eens aangemeld kan je commando's rechtstreeks op de server uitvoeren:

u0123456@cpanel.ikdoeict.be [~]# ls
 ./ .bash_history .bash_profile .contactemail .dns .lastlogin access-logs@ logs/ perl5/ public_html/ www@
 ../ .bash_logout .bashrc .cpanel/ .htpasswds/ .ssh/ etc/ mail/ public_ftp/ tmp/
 u0123456@cpanel.ikdoeict.be [~]#


De connectie sluiten doe je met behulp van exit:

u0123456@cpanel.ikdoeict.be [~]# exit
 logout
 Connection to cpanel.ikdoeict.be closed.


Om private repositories van bvb. GitHub te kunnen clonen dien je ForwardAgent op true in te stellen:

$ ssh -o ForwardAgent=yes u0123456@cpanel.ikdoeict.be
 (voer jouw FTP wachtwoord in)


Via deze optie zal jouw lokale (public) SSH key waarmee je richting GitHub authoriseert mee doorgegeven worden, en zal Github jou herkennen indien je vanaf de server een git clone uitvoert.


2. SSH toegang met username zonder wachtwoord

Jouw wachtwoord intikken is niet altijd handig, het kan ook zonder dankzij public key authenticatie. Jouw SSH key (dezelfde waarmee je richting GitHub authoriseert) wordt hiervoor gebruikt.


Toevoegen SSH Key op server

 1. Login op https://cpanel.ikdoeict.be/ met jouw cPanel username en wachtwoord
 2. In het kader `Security`, klik op `SSH Access`
 3. Klik op de knop `Manage SSH Keys`
 4. Klik op `Import Key` om jouw SSH key toe te voegen. Stel volgende eigenschappen in:
  • Stel `Key Name` in op id_rsa-jouwnaam
  • Laat het veld `Private Key` leeg
  • Laat het veld `Passphrase` leeg
  • Plak you Public Key (op jouw machine te vinden in ~/.ssh/id_rsa.pub (Linux/OSX)of C:\users\gebruikersnaam\.ssh\id_rsa.pub Windows)) in het veld `Paste the public key into the following text box`
 5. Klik tenslotte op de `Import` knop. Na aanmaken kom je terug op de pagina `Manage SSH Keys` en staat jouw key in de lijst `Public Keys`.


Authoriseren public key

 1. In de tabel `Public Keys` (op de pagina `Manage SSH Keys`), klik op `Manage Authorization` naast jouw vers geïmporteerde key.
 2. Klik op de `Authorize` knop.
 3. Na authoriseren van jouw key kom je terug in de `SSH Keys` overzichtslijst en staat in de kolom `Authorisation Status` jouw key op `authorized` (lijst `Public Keys`)


Maken van de connectie

Met alle stappen hierboven uitgevoerd kan je nu zonder wachtwoord via SSH connecteren naar de webserver:

$ ssh -o ForwardAgent=yes u0123456@cpanel.ikdoeict.be


3. SSH toegang zonder username, servername, wachtwoord, opties, etc.

Eens SSH toegang zonder wachtwoord ingesteld kan het nog makkelijker. Maak het bestand ~/.ssh/config (Linux/OSX) of C:\users\gebruikersnaam\.ssh\config (Windows) aan en plaats hierin volgende inhoud:


Host cpanel
 User u0123456
 Hostname cpanel.ikdoeict.be
 ForwardAgent yes


Eens dat ingesteld kan je connecteren via onderstaand commando:

$ ssh cpanel